Zeeuws dialect

Het Zeeuws dialect kenmerkt zich door de combinaties van klinkers ui en aa. Deze worden uitgesproken als uu en . Hoe de aa uitgesproken wordt hangt af van de streek, zie daarvoor de pagina over de verschillende Zeeuwse plaatsen.

Mooie voorbeelden van Zeeuws Dialect


Zeeuws Nederlands
zuunug zuinig
vandaêge vandaag
uutzoeke uitzoeken
gereêdschap gereedschap
juust juist
stuitje tijdje

Het Zeeuws is geen taal maar een dialect. De meeste Zeeuwen zullen ook toegeven dat het Zeeuws geen taal is. Hoewel het behoorlijk lastig zal zijn voor een Amsterdammer om Zeeuws dialect te kunnen verstaan, zullen de meeste Zeeuwen zich prima verstaanbaar kunnen maken in Algemeen Beschaafd Nederlands. Enkele kenmerken waardoor de Zeeuw door de mand valt:

  1. Als of dan: groter als in plaats van groter dan in het Zeeuws zou dit correct zijn: grôter as
  2. Voltooid deelwoorden: gemorken, geslogen en gejogen in plaats van gemerkt, geslagen en gejaagd in het Zeeuws zou dit echter klinken als: emorke, eslohe en ejohe

De Zeeuwse dialecten

De Zeeuwse dialecten komen in verschillende vormen terug door heel Zeeland. De dialecten verschillend per regio, per gemeente en zélfs per plaats. Zie bijvoorbeeld de vertaling van kinderen dat in Wilhelminadorp anders wordt uitgesproken van in Kapelle, hoewel de dorpen zich in de de zelfde dialect-streek bevinden.

Hoewel binnen deze dialect-streken weinig verschil is per klank, valt het toch op dat verschillende woorden anders worden uitgesproken. Zie meer over de dialecten van Zeeuwse gemeenten.

'Zeeuwse taele'

Er wordt in Zeeland vaak gesproken over de Zeeuwse Taele, ondanks dat de meeste mensen zich er van bewust zijn dat het Zeeuws niet als taal erkend is. Dit is 6 novemeber 2006 bevestigd;

Volgens het Algemeen Secretariaat van de Taalunie dient het Zeeuws gezien te worden als een dialect of dialectgroep van het Nederlands en niet als een afzonderlijke taal